คำอธิบาย

คู่มือเล่มนี้เราเขียนให้นักวาดภาพประกอบที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่การทำงานวาด