คำอธิบาย

ภาพวาดจากกิจกรรม inktober 2019 ของ meisanmui

คิดค้นขึ้นโดย Jake parker โดยกิจกรรมนี้ เราจะต้องวาดภาพ 31 วัน  31 ภาพตามโจทย์ โดยกิจกรรมนี้มีผู้ร่วมเล่นกันทั่วโลกค่ะ โดยจะจัดขึ้นทุกๆปีเดือนตุลาคมโดยการวาดภาพวันละภาพทั้งเดือนJake ได้สร้างกิจกรรม inktober ขึ้นในปี 2009 เพื่อที่จะปรับปรุงผลงานการลงหมึกของเขา เพื่อที่จะทำให้มันเกิดนิสัยการฝึกที่ดีเป็นกิจวัตร กิจกรรมนี้เติบโตขึ้นไประดับโลก ด้วยการเข้าร่วมของนักวาดกว่าพันคนที่ยอมรับการท้าทายนี้ในทุกๆปีใครก็ร่วมกิจกรรมนี้ได้แค่จับดินสอแล้ววาดรูปออกมาค่ะ